Klubbens namn: 

damgolf

Damgolf är en ideell förening, en golfklubb. Klubben äger och driver hemsidan damgolf.se med varumärke. 

Säte: 

Stockholm, Sverige

Ändamål: 

Klubbens mål och ändamål är att få fler kvinnor att spela mer golf och bli aktiva inom golfsporten. 

Syfte:

Syftet är att våra medlemmar alltid ska hitta någon att spela med. Det kan vara en runda på hemmaklubben eller som gäst.

Regler för hur verksamheten ska drivas:

Verksamheten drivs via vår hemsida damgolf.se och digitala kanaler för att främja ett en ökad golfaktivitet för kvinnor på sin hemmaklubb och andra  banor i Sverige. Alla medlemmar i damgolf förväntas att vara aktiva medlemmar, se nedan.

Regler för medlemskap:

Ansökan om medlemskap görs via formulär på damgolf.se/om/

I medlemsansökan anges:

 • Förnamn:
 • Efternamn:
 • E-postadress:
 • Mobiltelefonnummer:
 • Intyg om att ambitionsnivån är att spela mer än 10 rundor per år
 • Godkännande av regler och riktlinjer, bl.a. dataskydd, hantering av medlemmars kontaktuppgifter mm. Medlem godkänner att Förnamn och första bokstaven i efternamnet plus mobilnummer publiceras för medlemmar på hemsidan s.k. intresseavvägning damgolf.se/om/

Medlemsavgiften är 0 kronor

Det kostar inga kronor att vara med, vi betalar ju allihop redan en ordentlig medlemsavgift till våra hemmaklubbar och genom våra hemmaklubbar en avgift till Svenska golfförbundet. 

Aktiva medlemmar – tillsammans äger och driver vi damgolf.se

På damgolf betalar du med engagemang och aktivitet via hemsidan, ex att du anmäler ja eller nej om du kommer med på en aktivitet.  

Det kan vara en inbjudan att komma med och spela en runda, ex. onsdagsgolfen. Det kan vara en ny aktivitet, en fråga om någon vill hänga med på en runda i helgen, använd sidan damgolf.se/nyttevent.

Det är klubben damgolf som äger hemsidan, dvs vi medlemmar tillsammans.

Vår uppförandekod är att om du har svarat du ska komma och spela så kommer du och spelar. Om du får förhinder så meddelar du det gärna senast två timmar före rundan. Medlemmar har tillgång till mobiltelefonnummer. I eventet står till vem man SMS-ar vid förhinder.

Medlemmar godkänner att ta emot uppdatering via e-mail varje vecka om vad som är på gång från damgolf.se och att all kommunikation sker via hemsidan och mail. 

Klubben damgolf är inte för alla, vi välkomnar alla kvinnor som vill spela mer golf med fler. Klubben har rätt att utesluta medlemmar som inte följer medlemsregler och riktlinjer. Klubben har inget organisationsnummer eftersom den inte är moms- och skattskyldig.

Finansiering

Klubben finansieras genom sponsorer. Vi välkomnar varmt sponsorer, se mer information på damgolf.se/sponsorer/

Årsmöte och styrelse är de beslutande organen:

Klubben kommer inte att hålla några fysiska årsmöten. Våra årsmöten hålls digitala på vår hemsida damgolf.se en gång om året med start 2021. Kallelse till årsmöte publiceras på damgolf.se liksom samtliga förslag, publicerade av styrelsen eller medlemmar.  Vanligtvis beslutas förslag som får support av minst ⅔ av kommentarer på förslag. Vi vill ju spela golf inte sitta på tråkiga årsmöten.

Årsmötet utser styrelsen som är föreningens beslutande organ. Styrelsen publicerar sina protokoll på damgolf.se via inlägg.

Alla medlemmar har en röst på årsmötet. Styrelsen ska bestå av tre medlemmar. Information och kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan: damgolf.se/start/

På agendan på vårt digitala årsmöte på damgolf.se:

 1. Öppnande av möte
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av en justerare
 5. Godkännande av kallelse och agenda
 6. Redovisning av året som gått – aktiviteter
 7. Val av styrelse för nästa år
 8. Val av ex. andra funktioner
 9. Genomgång av årsplan för nästa år
 10. Förslag från medlemmar
 11. Årligt godkännande av stadgar, regler och riktlinjer
 12. Andra informationsfrågor
 13. Avslutning av mötet

Grundare

Vi som har grundat klubben damgolf och driver damgolf.se är medlemmar i Haninge GK, därför är det naturligt att vi testar mycket av det vi gör på Haninge GK. 

Vid en ev. avveckling av klubben

Det ska finnas regler för hur man avvecklar en idéel förening. Vid en eventuell avveckling kommer hemsidan att avvecklas alternativt säljas, ev. överskott fördelas lika mellan medlemmarna efter avdrag för administrationskostnader mm för avvecklingen.